XTS dan Sinma Digital Mendahului Penyimpanan Automatik dan Kecekapan

XTS dan Sinma Digital Mendahului Penyimpanan Automatik dan Kecekapan | Assalamualaikum.

XTS Technologies Sdn. Bhd. (“XTS Technologies” atau “Syarikat”), pakarbersepadu kilang pintar, dengan bangganya memperkenalkan'Haipick', sistem pengendalian Robot Mudah Alih (ACR) Case Autonomi berketinggian 11-meter yang pertama di dunia, di dalam makan malam penghargaan semalam bersama Sinma Digital Commerce Sdn. Bhd. (“Sinma Digital”), bertemakan'Bergerak ke Arah Baru'.
Sistem pertama seumpamanya ini, memanfaatkan TeknologiPengendalian Case Automatik (ACT), ditetapkan untukmerevolusikan kecekapan dan ketepatan industri, selarasdengan lancar dengan tuntutan Industri 4.0.

XTS Technologies, yang terkenal dengan penyelesaianAutomated Conveyor Installation (ACI), Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS), dan Dimensioning, Weighing and Scanning (DWS), mengukuhkan komitmen terhadap inovasidengan Haipick.

Memastikan ketepatan dan kecekapan peringkat teratas, Haipick, bersama-sama rangkaian teknologi XTS, memainkanperanan penting dalam meningkatkan keupayaan pergudangandan logistik global. Kehadiran global Syarikat di AS, Eropah, dan Jepun mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain utamadalam automasi antarabangsa dan sektor e-dagang.

Xteven Teoh, Pengasas dan Pengarah Urusan XTS Technologies berkata, 

"XTS Technologies mendahului dalampenyelesaian robotik dan automasi logistik gudang di Malaysia, berakar umbi dalam komitmen terhadap prinsip MelangkauiIndustri 4.0. Tumpuan kami melangkaui inovasi teknologi untukmerangkumi penjagaan alam sekitar, tanggungjawab sosial dan tadbir urus yang kukuh. Dalam projek seperti kerjasama AGF Forklift kami dengan Padini Holdings, kami menekankankemampanan melalui automasi, mengurangkan jejak karbondan meningkatkan kecekapan tenaga.”

Beliau menambah, 

“Dedikasi pasukan kami untuk mentakrifkansemula proses pembuatan memacu kemajuan industrimemastikan sumbangan kami memberi kesan positif kepadamasyarakat dan alam sekitar. Kami teruja dengan masa depandi mana inovasi kami dalam teknologi memainkan perananpenting dalam memupuk landskap industri yang mampan dan cekap, melambangkan intipati melangkaui 4.0."
"Pertumbuhan strategik Sinma Digital dipertingkatkan oleh kesihatan kewangan kami yang cemerlang, trajektori yang akandipercepatkan lagi melalui kerjasama dengan XTS Technologies," 

kata Lee Kia Shen, Ketua Pegawai Eksekutif Sinma Digital, 
“Penyelesaian inovatif XTS membawakecekapan dan ketepatan yang unggul, yang penting untukpengembangan dan kecemerlangan operasi kami. Perkongsianini meminimumkan kesilapan manusia dan mengoptimumkanpenggunaan ruang, mengukuhkan keyakinan kami pada masa depan yang menjanjikan."

Sinma Digital ialah gudang e-dagang pertama di Malaysia yang menggunakan sistem Haipick, di mana automasi membolehkanSinma mengendalikan lonjakan masuk dalam jumlah berlipatkali ganda dengan pertumbuhan dalam industri.

Chung Dao, Pengarah XTS Technologies dan Sinma Digital, membawa banyak pengalaman dan pandangan strategik kemeja. Beliau berkata, “Pelancaran ini menandakan peristiwapenting untuk XTS Technologies dan Sinma Digital Commerce dengan pengenalan Haipick, sistem Robot Mudah Alih Pengendalian Case Autonomi yang pertama di dunia. Acara inimenekankan komitmen kami terhadap kecemerlangan teknikaldan perkhidmatan, inovasi dan melebihi jangkaan pasaran.

Di XTS, kami juga meletakkan tumpuan yang lebih tinggi untukmeningkatkan kestabilan kewangan kami, dan pengukuhankewangan strategik ini adalah asas kepada kejayaan dan pertumbuhan berterusan syarikat.

Perjalanan bersama Sinma menjanjikan transformasi dan inovasi. Sokongan berterusan pelanggan dan rakan kongsi kami adalah penting dalam mengejar kecemerlangan dan kepimpinandalam teknologi, terima kasih kerana menjadi sebahagiandaripada visi kami untuk masa depan yang dibentuk oleh inovasiterobosan dan penguasaan teknologi.”

Chung Dao memainkan peranan penting dalam memajukankestabilan kewangan kedua-dua syarikat dan mengoptimumkanproses operasi.

Perkongsian XTS Technologies dan Sinma Digital menandakansatu peristiwa penting dalam perjalanan mereka, menggabungkan inovasi teknologi dengan pandangan jauhstrategik. Usaha gabungan mereka menetapkan piawaianbaharu dalam industri, memacu kemajuan dan kecekapandalam landskap digital Malaysia dan global

Marsha 
Part Time Blogger 
Niche Lifestyle, Parenting, Healthy, Beauty & Travel Collaboration & Review Blogger

0 Comments

Subscribe Us